Tukea ja turvaa kasvuun

Lastensuojelun erikoisyksikkö Kaisla

Yksikkö

Kaisla

Lastensuojelun erityisyksikkö Kaisla sijaitsee kauniissa ympäristössä Kuopion Harjulassa. Toimitilat ovat hyvien kulkuyhteyksien varrella ja kaikki palvelut ovat lyhyen matkan päässä. Yksikössä on tilat seitsemälle nuorelle.

Hoito- ja kasvatustyön ohjaajina työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut työryhmä. Erityisosaamista yksikköön tuovat kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti (VET, kouluttajapätevyys) ja usea neuropsykiatrisen valmentajan lisäkoulutuksen käyneet työntekijät. Yksikössä käy myös nuorisopsykiatri,  psykologi ja perhetyöskentelyyn erikoistunut psykoterapeutti.

Kaislassa yhdistyvät lastensuojelun ja psykiatrisen hoitotyön osaaminen, jotka yhdessä muodostavat kuntouttavan kokonaisuuden. Yksikön perustajille on tärkeää, että yksikössä työskentelevällä henkilökunnalla on yhteinen teoreettinen viitekehys, joka ohjaa ja tukee hoito-, kasvatus- ja kuntoutustyötä. Tästä syystä koko henkilökunta on käynyt koulutuksen kognitiivisen käyttäytymisterapian perustiedoista. Kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmien avulla pyritään hakemaan muutosta haastaviin tilanteisiin ja käyttäytymiseen. Yksikössä mitataan ja arvioidaan kuntoutuksen vaikuttavuutta kliinisesti valideiksi todetuilla mittareilla.

Sijoituksen aikaisen työskentelyn tavoitteena on tarjota nuorille turvallinen kasvuympäristö, joka tukee heitä kasvussa ja kehityksessä. Arjessa tärkeitä asioita ovat koulunkäynti, harrastaminen ja arjentaitojen opettelu. Sijoitusjakson aikana perheen kanssa tehdään aktiivisesti työtä ja perhe / läheiset otetaan osalliseksi kuntoutumisprosessiin. Perhettä tavataan ja heidän avullaan pyritään saamaan parempi käsitys nuoren ja hänen perheensä kokonaistilanteesta, elämänhistoriasta, haasteista ja vahvuuksista. Tavoitteena on auttaa nuorta ja hänen perhettään löytämään keinoja ja välineitä selviytyä arjen haasteista.

Nuori voi tulla Kaislaan pidempiaikaiseen sijoitukseen, intensiivijaksolle (3kk) tai kiireellisesti sijoitettuna.

tvn katselua_web

Pidempiaikainen kuntoutus- ja hoitojakso

Nuori voi tulla Kaislaan pidempiaikaiseen sijoitukseen esimerkiksi kotoa, sairaalasta tai toisesta laitoksesta. Sijoituksen lähtökohtana on turvata sijoitetulle nuorelle turvallinen ja tasapainoinen kasvuympäristö huomioiden hänen yksilölliset tarpeet ja mahdolliset toiveet. Nuorelle tarjotaan kasvuympäristö ja huolenpito, jossa hän voi kasvaa ja kehittyä ikätasoaan vastaavasti. Sijoituksen tavoitteena on saada aikaan muutosta nuoren kokonaistilanteessa.

Intensiivijakso (3kk)

Intensiivijakson aikana nuoren kokonaistilanne selvitetään ja nuoren tuen tarpeesta ja mahdollisista jatkotoimista tehdään kirjallinen moniammatillisen työryhmän arvio. Jakson aikana käytetään ostopalveluna nuorisopsykiatrin ja psykologin, sekä tarpeen mukaan myös toimintaterapeutin palveluja. Intensiivijakson jälkeen nuori voi jäädä Kaislaan asumaan tai siirtyä Kaislasta kotiin, sijaisperheeseen tai toiseen lastensuojeluyksikköön.

Sijaishuolto kiireellisessä tilanteessa

Kaisla-yksikkö voi ottaa nuoren vastaan kiireellisesti paikkatilanteen salliessa.

huone2_web

Omavalvontasuunnitelma

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan yksikön omavalvontasuunnitelmaan:

Omavalvontasuunnitelma 2015 (PDF)